Sociale innovatie is voor ons gerelateerd aan het verhogen van bewustzijn. Wij begeleiden medewerkers van een onderneming naar een bepaald (hoger) bewustzijnsniveau waarop zij weer in nieuwe mogelijkheden willen en durven ondernemen. Het bouwen aan onderling vertrouwen is hiervoor essentieel.


De volgende drie aspecten zijn gebaseerd op onze filosofie:


  1. 1.Onze naam ‘Adamaxx‘, die afgeleid is van het Griekse woord adamas, dat onoverwinnelijk en ontembaar betekent. De Grieken kozen de diamant als symbool voor adamas vanwege zijn hardheid, schoonheid, zuiverheid en de eeuwige kracht van de liefde.


  1. 2.De waardebepaling van de diamant, die gebaseerd is op de vier C’s: Carat, Cutting, Color en Clarity; zie verder hier.


  1. 3.Het witte licht, dat door de diamant gebroken wordt in een kleurenspectrum. De volgorde van de kleurschakering symboliseert de levensloop van de onderneming; zie de achterkant van ons visitekaartje en klik hier.