Onze filosofie gaat er vanuit dat de levensloop van elke onderneming vier ‘seizoenen’ kent, die - net als in de natuur - elkaar opvolgen. Elk ‘seizoen’ kent een dominante rol die wij een kleur hebben gegeven (let wel: in het blauwe seizoen zitten veel ondernemingen ‘vast’):

Geel:

Hier is de ondernemer dominant, die creatief en klantgericht is en risico’s durft te nemen om zijn idee te realiseren.

Rood:

Hier is de verbinder dominant , die de (vast geroeste) structuur weer kan losmaken.

Blauw:

Hier is de oppasser dominant, die uiteindelijk het geld verdient met het uitgewerkte idee. In dit kwadrant is alles onder controle: er is structuur maar het risicomijdend gedrag wordt steeds sterker. Veel ondernemingen zitten vast in dit kwadrant.

Groen:

Hier is de organisator dominant, die dit idee uitwerkt door te organiseren: hij brengt structuur in de bedrijfsvoering.

De volgorde van de vier kleuren is gekozen vanwege de analogie met het kleurenspectrum uit de natuurkunde en de frequenties daarin: van rood (laag frequent), geel, groen naar blauw (hoog frequent). Vele ondernemingen vinden het moeilijk om van het hoge naar het lage frequentiegebied (terug) te gaan.

Adamaxx helpt ondernemingen de stap te maken van blauw naar rood en dan weer naar geel. Het ‘rode’ seizoen is een voorwaarde om naar het gele creatieve seizoen te kunnen gaan.

Extern gericht

Intern gericht

Structuur gericht

Mens gericht